Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 44/ZP/SZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 44/ZP/SZ/22)

Anna Jaroszewicz
30.12.2022

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców– część II”.

do góry