Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie specjalistycznych usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) jak również specjalistycznych usług medycznych na potrzeby medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 41/ZP/SZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Świadczenie specjalistycznych usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) jak również specjalistycznych usług medycznych na potrzeby medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 41/ZP/SZ/22)

Anna Jaroszewicz
28.12.2022

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 3/9-2018/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe – część II” i 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

do góry