Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Kuźnicy -

Nawigacja

Placówka SG w Kuźnicy

Placówka SG w Kuźnicy

 

 

 
NAZWA   Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy im. 2. Pułku Strzelców Podhalańskich
KOMENDANT   płk SG Zbigniew AWDZIEJ
MAIL  

korespondencja e-mail od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15:45 :

komendant.kuznica@strazgraniczna.pl

ADRES   ul. Graniczna 1
TELEFON   85 71 27 200
FAX   85 71 27 205
MAIL  

E-mail poza godzinami urzędowania Komendanta PSG w Kuźnicy :

sdo.kuznica@strazgraniczna.pl

     
     
     
   
 
     
 

 

Placówkę SG w Kuźnicy utworzono w 1953 r. w m. Chreptowce, a następnie przeniesiono w 1968 r. do m. Kuźnica Białostocka. Placówka ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 18,110 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Nowym Dworze, a od południa z Placówką SG w Szudziałowie. Linia granicy państwowej przebiega lądem. Teren jest zróżnicowany miejscami odkryty, pagórkowaty z występującymi zakrzaczeniami, miejscami pokryty obszarami leśnymi.
W strefie działania Placówki znajdują się dwa przejście graniczne: drogowe Kuźnica - Bruzgi oraz kolejowe Kuźnica - Grodno. Drogowe przejście graniczne Kuźnica - Bruzgi otwarto we wrześniu 1990 r .

Rodzaj ruchu granicznego -  osobowy i towarowy oraz pieszy (czasowo zawieszony). Czynne całodobowo.                         
Przez strefę działania placówki przebiegają 3 główne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:
- droga krajowa nr 19,
- droga krajowa nr 8,
- linia kolejowa Białystok - Grodno, ze stacją graniczną w Kuźnicy.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Sokółka oraz Kuźnica wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.

do góry