Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Kuźnicy -

Nawigacja

Placówka SG w Kuźnicy

Placówka SG w Kuźnicy

NAZWA

 

Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy im. 2. Pułku Strzelców Podhalańskich

KOMENDANT

 

płk SG Zbigniew AWDZIEJ

MAIL

 

sdo.kuznica@strazgraniczna.pl

ADRES

 

ul. Graniczna 1

16-123 Kuźnica

TELEFON

 

85 71 27 200

FAX

 

85 71 27 205

Placówkę SG w Kuźnicy utworzono w 1953 r. w m. Chreptowce, a następnie przeniesiono w 1968 r. do m. Kuźnica Białostocka. Placówka ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 18,11 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Nowym Dworze, a od południa z Placówką SG w Szudziałowie. Linia granicy państwowej przebiega lądem. Teren jest zróżnicowany miejscami odkryty, pagórkowaty z występującymi zakrzaczeniami, miejscami pokryty obszarami leśnymi.
W strefie działania Placówki znajdują się dwa przejście graniczne: drogowe Kuźnica - Bruzgi oraz kolejowe Kuźnica - Grodno. Drogowe przejście graniczne Kuźnica - Bruzgi otwarto we wrześniu 1990 r .

Rodzaj ruchu granicznego -  osobowy i towarowy oraz pieszy (czasowo zawieszony). Czynne całodobowo.                         
Przez strefę działania placówki przebiegają 3 główne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 19,
- droga krajowa nr 8,
- linia kolejowa Białystok - Grodno, ze stacją graniczną w Kuźnicy.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Sokółka oraz Kuźnica wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.

do góry