Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Spotkanie z organizacjami i instytucjami współdziałającymi z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie pomocy humanitarnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z organizacjami i instytucjami współdziałającymi z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie pomocy humanitarnej

Katarzyna Zdanowicz
22.11.2022

W listopadzie br. na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji i instytucji współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie pomocy humanitarnej.

W spotkaniu w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku udział wzięli przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,  Zarządu Fundacji „Dialog”, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Samodzielnego Publicznego ZOZ w Sokółce i  Samodzielnego Publicznego ZOZ w Hajnówce.

Celem spotkania było między innymi podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz wyznaczenie dalszych kierunków współdziałania poszczególnych instytucji w związku z nadal utrzymującą się presją migracyjną na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej.

Uczestnikom spotkania przedstawiono zakres dotychczas realizowanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej działań w zakresie pomocy humanitarnej wobec osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski.

Podczas spotkania Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i podkreślił istotną rolę instytucji pomocowych oraz placówek medycznych w tym zakresie. Jednocześnie nadmienił, że współdziałanie w zakresie udzielania pomocy humanitarnej i medycznej jest niezbędnym elementem działania w zaistniałej sytuacji kryzysu migracyjnego. 

 

  • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSG
  • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSG
  • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSG
do góry