Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wczoraj na granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wczoraj na granicy polsko-białoruskiej

Krystyna Jakimik-Jarosz
22.11.2022

55 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski ujawnili wczoraj (21.11.2022 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ostatniej doby na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Bobrownikach 8 cudzoziemców (obywatele Sudanu, Komorów, Togo), aby dostać się na terytorium Polski przeprawiło się wpław przez rzekę graniczną Świsłocz. Piętnaście osób na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce podchodziło pod barierę, na widok polskich patroli wycofało się w głąb Białorusi. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Nowym Dworze, Krynkach, Czeremsze i Mielniku. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele: Afganistanu, Egiptu, Syrii, Jemenu.

Od początku 2022 roku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 13 576 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej, w tym miesiącu już 1 715.

do góry