Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej By wakacje były bezpieczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

By wakacje były bezpieczne

Katarzyna Zdanowicz
12.06.2018

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" spotkali się z dziećmi z podlaskich przedszkoli i szkół, aby przypomnieć o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Placówki SG w Michałowie wzięli udział  w akcji „Bezpieczne wakacje” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   w Michałowie. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono imprezę szkoleniowo – informacyjną dla przedszkolaków oraz uczniów Szkół Podstawowych w Michałowie, Gródku, Zabłudowie, Załukach, Białostoczku, Rafałówce i Dobrzyniówce. Impreza składała się z części szkoleniowej dotyczącej zagrożeń, które czekają na młodzież w okresie wakacji oraz instruktażowej. Pokazano jak mozna udzielić pomocy tonącym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psa służbowego oraz stoisko Straży Granicznej, przy którym młodzież mogła zobaczyć i założyć poszczególne elementy umundurowania, a także wsiąść do pojazdu służbowego.

Tego samego dnia na terenie Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się spotkanie z grupą dzieci ze szkół podstawowych w Dubiczach Cerkiewnych, Hajnówce i Nowokornina. W trakcie spotkania przedstawiono przebieg granicy państwowej i zasady jej przekraczania oraz właściwego zachowania się w strefie nadgranicznej. Mundurowi omówili warunki bezpiecznego poruszania się w terenie leśnym, zasady bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu pływającego. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uczulono dzieci na zachowanie szczególnej ostrożności podczas spokań z obcymi. Uczestnicy mieli okazję podziwiać umiejętności psa służbowego, a także zobaczyć pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Zaprezentowano sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy państwowej oraz sprzęt transportowy na co dzień używany w służbie.

W podobnych spotkaniach  udział wzięli również funkcjonariusze z Placówek SG w Lipsku i Czeremsze.  Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Omówili zasady przebywania i poruszania się w rejonie granicy państwowej oraz w strefie nadgranicznej. Dzieciom przypomniano numery telefonów alarmowych i poinstruowano, kiedy należy z nich korzystać. Na zakończenie spotkania dzieci miały okazję zobaczyć podstawowy sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy SG podczas służby w ochronie granicy państwowej.

 

 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Michałowa z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Dubicz Cerkiewnych z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Lipska z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Lipska z dziećmi
 • Spotkanie funkcjonariuszy SG z Lipska z dziećmi
  Spotkanie funkcjonariuszy SG z Lipska z dziećmi
do góry