Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Powstanie nowy budynek Placówki SG w Nowym Dworze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Powstanie nowy budynek Placówki SG w Nowym Dworze

Katarzyna Zdanowicz
11.06.2018

Dziś (11.06.2018 r.) o 10:00 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, przedstawiciel wojewody podlaskiego Pan Mirosław Sienkiewicz, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, wykonawca Pan Mariusz Pawłowski podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu sokólskiego i białostockiego, służby mundurowe, funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce SG w Nowym Dworze, uczniowie i harcerze z miejscowej szkoły oraz uczniowie klasy mundurowej z Dąbrowy Białostockiej.

Obecnie Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana jest w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. W związku z tym odbiega on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu Placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

 

 

 

 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w Nowym Dworze
do góry