Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – dorośli mężczyźni(sprawa nr 2/ZP/SZ/23) - ogłoszone -

Nawigacja

ogłoszone

Świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – dorośli mężczyźni(sprawa nr 2/ZP/SZ/23)

Marta Karpiuk
16.02.2023

do góry