Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Nowym Dworze -

Nawigacja

Placówka SG w Nowym Dworze

Placówka SG w Nowym Dworze

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Nowym Dworze
KOMENDANT   mjr SG Zofia ZIELEPUCHA
ADRES  

ul. Sidrzańska 13

16-205 Nowy Dwór

TELEFON   85 71 26 420
FAX   85 71 26 425
MAIL   sdo.nowydwor@strazgraniczna.pl
   

 

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w dniu 22.02.1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 13,64 km. Linia granicy państwowej przebiega w terenie lekko w 50 % odkrytym po stronie RP, a po stronie RB w całości zalesionym. Przez strefę działania placówki przebiega 1 szlak komunikacyjny o znaczeniu międzynarodowym, tzn. droga krajowa nr 8.
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Nowy Dwór wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.

do góry