Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Szudziałowie im. por. Tadeusza Borzuchowskiego - Placówka SG w Szudziałowie -

Nawigacja

Placówka SG w Szudziałowie

Placówka SG w Szudziałowie im. por. Tadeusza Borzuchowskiego

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Szudziałowie
im. por. Tadeusza Borzuchowskiego
KOMENDANT    mjr SG Krzysztof MILEWSKI
ADRES   ul. Szkolna 6A
16-113 Szudziałowo
TELEFON   85 71 26 502
FAX   85 71 26 505
MAIL   sdo.szudzialowo@strazgraniczna.pl

 

Placówkę SG w Szudziałowie utworzono w dniu 03.10.2003 r. Położona jest w odległości 8 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 15,34 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Kuźnicy, a od południa z Placówką SG w Krynkach. Położona na skraju Puszczy Knyszyńskiej, przez Szudziałowo przebiega szlak tatarski łączący Bohoniki i Kruszyniany. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie częściowo zalesionym.                       

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 516 do znaku granicznego nr 522 oraz od znaku granicznego nr 525 do znaku granicznego nr 541 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.

do góry