Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Płaskiej -

Nawigacja

Placówka SG w Płaskiej

Placówka SG w Płaskiej

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Płaskiej
p.o. KOMENDANTA  

kpt. SG Andrzej KIŚLAK

ADRES   16-326 Płaska 80 B
TELEFON   87 64 39 500
FAX   87 64 39 505
MAIL   sdo.plaska@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Płaskiej utworzono w dniu 12.09.2001 r. Położona jest w odległości 17 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy z Republiką Białorusi o długości 19,22 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Sejnach, a od południa z Placówką SG w Lipsku. Terytorialny zasięg działania Placówki obejmuje teren gminy Płaska, część gminy Giby (powiat sejneński) oraz gminę Nowinka (powiat augustowski). Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie lesistym Puszczy Augustowskiej, przez jeziora Szlamy, Długie, Wiązowiec, odcinkiem granicznym Kanału Augustowskiego i Czarnej Hańczy oraz rzeką Wołkuszanką.

 Przez strefę działania placówki przebiegają dwa szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- odcinek drogi Augustów - Suwałki (przez Nowinkę) będący wcześniej częścią drogi krajowej nr 8,
- droga krajowa nr 16.  

Rzeczne przejście graniczne Rudawka - Lesnaja otwarto w dniu 30.04.2005 r. Rodzaj ruchu granicznego - osobowy. Granicę państwową można przekraczać przy wykorzystaniu środków transportu wodnego oraz pieszo lub rowerem. Czynne w okresie: od 1-go maja do 1-go października w godzinach 7:00 - 19:00.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 627 do śluzy Kurzyniec (rejon znaku granicznego nr 647), od brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon znaku granicznego nr 652) do brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 656), od brzegu jeziora granicznego Wiązowiec (rejon znaku granicznego nr 657) do brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 659), od brzegu jeziora granicznego Długie (rejon znaku granicznego nr 660) do brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 662), od brzegu jeziora granicznego Szlamy (rejon znaku granicznego nr 663) do znaku granicznego nr 670 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.                                                                                                                                                                                                                        

do góry