Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Narewce -

Nawigacja

Placówka SG w Narewce

Placówka SG w Narewce

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Narewce
p.o. KOMENDANTA   kpt. SG Andrzej ROMANIUK
ADRES   ul. Nowa 12A
17-220 Narewka
TELEFON   85 68 59 220
FAX   85 68 59 225
NAZWA   Przejście kolejowe
ADRES   17-222 Siemianówka
m. Siemianówka
MAIL   sdo.narewka@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Narewce utworzono w dniu 19.09.2001 r. Wcześniej placówka miała siedzibę w Siemianówce i powstała w czerwcu 1969 r.  Obiekt Placówki SG w Narewce położony  jest w odległości 10 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 21,310 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Michałowie, a od południa z Placówką SG w Białowieży.
Linia granicy państwowej przebiega  w większości przez masyw leśny Puszczy Białowieskiej. Linię granicy państwowej przecinają rzeki Narew, Pszczółka i Kołonna.
W rejonie służbowej odpowiedzialności znajduje się Kolejowe Przejście Graniczne w Siemianówce, obsługujące całodobowo ruch pociągów towarowych pomiędzy stacjami granicznymi Siemianówka – Swisłocz. W dniu 01.01.2014 r.  przekazano do użytku służb granicznych i fitosanitarnych nową infrastrukturę kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, która w 85% została sfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dodatkowo od dnia 31.01.2014 r. rozszerzono zakres odpraw towarów o produkty pochodzenia roślinnego.                                                     

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 384 do znaku granicznego nr 400 oraz od znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 416 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.

 

do góry