Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Michałowie -

Nawigacja

Placówka SG w Michałowie

Placówka SG w Michałowie

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Michałowie
KOMENDANT   ppłk SG Włodzimierz PIELACH
ADRES   ul. Sosnowa 4A
16-050 Michałowo
TELEFON   85 71 72 400
FAX   85 71 72 405
MAIL   sdo.michalowo@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Michałowie utworzono w dniu 19.10.2002 r. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 19,61 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Bobrownikach, a od południa z Placówką SG w Narewce. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie zalesionym oraz rzeką Świsłocz i Istoczanka. Przez strefę działania placówki przebiega jeden szlak komunikacyjny o znaczeniu międzynarodowym, tzn. droga krajowa nr 19 biegnąca z Rzeszowa przez Bielsk Podlaski, Zabłudów, Białystok, Sokółkę do Kuźnicy i dalej przez drogowe przejście graniczne do Grodna.
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 422 do brzegu rzeki granicznej Istoczanka (rejon znaku granicznego nr 444) wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.

do góry