Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Lipsku -

Nawigacja

Placówka SG w Lipsku

Placówka SG w Lipsku

 

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Lipsku
KOMENDANT   mjr SG Wojciech SOBOLEWSKI
ADRES   ul. Pusta 34
16-315 Lipsk
TELEFON   87 64 39 400
FAX   87 64 39 405
MAIL   sdo.lipsk@strazgraniczna.pl
 
 
Placówkę SG w Lipsku utworzono w roku 1970. Od roku 2007 funkcjonuje w nowym obiekcie. Położona jest w odległości 12 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 16,18 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Płaskiej, a od południa z Placówką SG w Nowym Dworze. Linia granicy państwowej przebiega w terenie lekko pagórkowatym w 70 % odkrytym po stronie RP, a po stronie RB całkowicie zalesionym. Przez strefę działania placówki przebiega droga krajowa nr 8, która jest ważnym międzynarodowym szlakiem komunikacyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Lipsk wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.
Terytorialny zasięg działania placówki pokrywa się z obszarem administracyjnym gmin Lipsk i Sztabin.
do góry