Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych -

Nawigacja

Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych

Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych
KOMENDANT   mjr SG Artur KACZURAK
ADRES   ul. Główna 7A
17-204 Dubicze Cerkiewne
TELEFON   85 68 54 200
FAX   85 68 54 205
MAIL  
sdo.dubiczecerkiewne@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych utworzono w dniu 11.10.2002 r. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 15,93 km.  Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie zalesionym, przecinając wody graniczne: rzekę Leśna Prawa, strumień Policzna.

Przez strefę działania placówki przebiegają 2 szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 19;
- droga krajowa nr 66.                                                                                                                                                                                              

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 7/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 września 2021 r. na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 303 do znaku granicznego nr 338 wprowadzono zakaz przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej.

 

Komendant Placówki Straży Granicznej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 oraz dodatkowo w poniedziałki w godzinach: 15:00 – 17:00.

do góry