Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Białowieży -

Nawigacja

Placówka SG w Białowieży

Placówka SG w Białowieży

   
NAZWA   Placówka SG w Białowieży
p.o. KOMENDANTA  

mjr SG Mirosław JAKIMIUK

ADRES   ul. Sportowa 31
17-230 Białowieża
TELEFON   85 68 54 620
FAX   85 68 54 625
MAIL   sdo.bialowieza@strazgraniczna.pl
NAZWA   Przejście drogowe
TELEFON   85 68 54 920
 

 

Placówkę SG w Białowieży utworzono w dniu 16.11.1989 r. Położona jest w odległości 4 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 25,79 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Narewce, a od południa z Placówką SG w Dubiczach Cerkiewnych. Linia granicy państwowej przebiega w terenie równinnym w większości zalesionym w masywie Puszczy Białowieskiej oraz rzeką Leśna Prawa i rzeką Przewłoka.

Drogowe przejście graniczne Białowieża - Piererow otwarto w dniu 16.04.2005 r. Rodzaj ruchu granicznego - osobowy (pieszy i rowerowy) z wyłączeniem towarów.

Czynne w okresie:

- od 1-go kwietnia do 30-go września w godzinach 8:00 - 20:00
- od 1-go października do 31-go marca w godzinach 8:00 - 18:00

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 350 do znaku granicznego nr 379 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.

do góry