Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Kontakt

27.11.2014

Podlaski Oddział Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
z siedzibą w Białymstoku

ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok

Telefon interwencyjny  +48 85 71 45 555

Informacja telefoniczna
tel.  +48 85 71 45 000
tel.  +48 85 71 45 900

Sekretariat Komendanta
tel. +48 85 71 45 002
fax +48 85 71 45 701

e-mail: posg@strazgraniczna.pl

Centrala  +48 85 71 45 000 (usługa IVR):
0 - informacja telefoniczna
1 - sekretariat Komendanta Podlaskiego OSG (godz. 7.45-15.45)
2 - Rzecznik prasowy (godz. 7.45-15.45)
3 - całodobowa służba dyżurna
4 - telefon interwencyjny
5 - faks
6 - informacja o ruchu na przejściach granicznych

Rzecznik prasowy
tel. +48 85 71 45 010
e-mail: rzecznik.posg@strazgraniczna.pl

Rzecznik prasowy nie odpowiada na korespondencję elektroniczną z wyjątkiem listów od dziennikarzy. Pozostałe listy będą przekazywane do właściwych jednostek organizacyjnych Komendy Podlaskiego Oddziału SG.

Administrator witryny
tel. +48 85 71 45 105
e-mail: webmaster.posg@strazgraniczna.pl

do góry