Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku

Strzeżony Ośrodek

25.08.2022

Informacje ogólne:

Strzeżony  Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku powstał w 2007 roku. Pierwsze przyjęcia cudzoziemców rozpoczęły się w lutym 2008r. Ośrodek przeznaczony był do przyjmowania rodzin, samotnych kobiet i mężczyzn. Od września 2012 r. ośrodek został przekwalifikowany na profil męski. W związku z  dużą presją migracyjną na odcinku granicy państwowej z Republiką Białorusi, w sierpniu 2021r. ośrodek został dedykowany do umieszczania rodzin oraz samotnych kobiet, jednocześnie stworzono filię ośrodka w Czerwonym Borze.

Obecnie ośrodek sprofilowany jest jako męski, zamknięta została również filia w Czerwonym Borze.

Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku na podstawie postanowienia Sądu właściwego
ze względu na miejsce zatrzymania. Głównymi aktami normatywnymi regulującymi umieszczanie/pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku są: Ustawa o Cudzoziemcach oraz Ustawa o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony na Terytorium RP.

Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodku mają zapewnioną opiekę medyczną oraz psychologiczną. Wyżywienie uwzględnia uwarunkowania religijne oraz kulturowe. Mogą posiadać przedmioty kultu religijnego, zapewnia się im też możliwość wykonywania praktyk religijnych.

Dodatkowo cudzoziemcy mają dostęp do stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka). Posiadają możliwość prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej, oraz papierowej. W celu dodatkowego zwiększenia możliwości kontaktu cudzoziemców z rodziną oraz pełnomocnikami – osobom posiadającym karty SIM wydawane są (wypożyczane) telefony komórkowe zakupione ze środków Straży Granicznej. Dodatkowo cudzoziemcy mogą kontaktować się z osobami bliskimi za pomocą komunikatora SKYPE.

Kierownictwo ośrodka:

Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka sprawuje

Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców

Kontakt z administracją:

 • sekretariat, tel.: +48 857145274 / fax +48 857145709;
 • osoba wyznaczona do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zewnętrznymi; Kierownik Sekcji Obsługi Administracyjnej SOdC: +48 857145276;
 • e-mail: sodc.bialystok@strazgraniczna.pl
 • adres: Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku, Podlaski Oddział Straży Granicznej ul. Bema 100, 15-370 Białystok.

 

Podstawowe informacje dotyczące widzeń (odwiedzin) cudzoziemców przez osoby bliskie.

 • Zgodę na odwiedziny cudzoziemca przez osobę bliską wydaje Naczelnik Wydziału - Kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców, na podstawie wniosku na widzenie.

TUTAJ WZÓR WNIOSKU PDF (w języku polskim i angielskim)

 • Wniosek powinien być wypełniony czytelnie. Osoba bliska może dostarczyć wniosek osobiście, listownie, e – mailem.
 • W przypadku cudzoziemców składających wniosek na widzenie, należy dołączyć kopię strony personalizacyjnej dokumentu tożsamości upoważniającego do przebywania na terytorium RP.
 • Widzenia z osobami bliskimi odbywają się przez cały tydzień w godzinach 10:00 – 12:15,
  14:00 – 16:45.
 • Osoba bliska stawiająca się na widzenie musi mieć przy sobie i okazać ważny dokument tożsamości.
 • We wniosku powinny byś wymienione wszystkie osoby bliskie zamierzające wziąć udział w odwiedzinach. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby dorosłe, oraz nielimitowana liczba dzieci. Należy pamiętać, że dzieci do 15 roku życia mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby bliskiej - pełnoletniej posiadającej zgodę na odwiedziny.
 • Co do zasady cudzoziemiec może mieć  jedno widzenie z osobami bliskimi dziennie, trwające nie dłużej niż 90 minut. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach naczelnik może zezwolić na więcej niż jedno widzenie dziennie, oraz wydłużyć czas trwania spotkania.
 • Osoba odwiedzana musi wyrazić zgodę na widzenie z osobami bliskimi ujętymi we wniosku.
 • Podczas widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zawartości przez funkcjonariusza w obecności cudzoziemca) oraz pieniądze.

Paczka może zawierać:

Odzież, obuwie, przedmioty użytku osobistego, wyroby tytoniowe w oryginalnych opakowaniach z banderolą UE, karty SIM, środki opatrunkowe, higieniczne. Telefon komórkowy bez funkcji nagrywania obrazu i bez możliwości korzystania z Internetu. Produkty spożywcze wyszczególnione w poniższym katalogu. Leki i suplementy diety będą wydawane cudzoziemcom po zaopiniowaniu przez lekarza.

Paczka nie może zawierać:

Artykułów spożywczych nie ujętych w katalogu, napojów energetycznych, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających, innych przedmiotów mogących zagrażać porządkowi oraz bezpieczeństwu w ośrodku.

Zabronione jest przekazywanie:

- produktów żywnościowych w opakowaniach szklanych oraz metalowych;

- produktów mlecznych w tym nabiał i jego przetwory (sery, jogurty, śmietana, serki topione);

- gotowych dań obiadowych - typu express.

Produkty żywnościowe dopuszczone do przekazania w paczce:

UWAGA – poniższe produkty żywnościowe muszą być oryginalnie zapakowane przez producenta, w opakowaniu z: papieru, folii, lub innego tworzywa sztucznego.

 

 • kawa, herbata, napoje, soki, słodycze, słodkie kremy (masło orzechowe, czekoladowe,  itp.), zupy/potrawy instant (dania gotowe do zalania wrzątkiem), cukier ( w tym słodzik), sosy (typu musztarda, keczup), przyprawy w proszku (sól, pieprz, itp.) guma do żucia, chipsy (chrupki), bakalie (orzechy i owoce suszone),  pieczywo chrupkie, wafle ryżowe, kisiel, budyń, miód, dżem.
 • z produktów mięsnych wyłącznie:
 • z produktów rybnych wyłącznie:
  • paprykarz w opakowaniu z tworzywa miękkiego do 300 g,
  • sałatki w opakowaniu z tworzywa miękkiego do 300 g

Powyższy spis produktów jest katalogiem zamkniętym!

Produkty żywnościowe muszą posiadać długi termin przydatności do spożycia oraz nie wymagać przechowywania w lodówce.

 

Informacje dodatkowe:

 • Cudzoziemcy mogą otrzymywać paczki również drogą pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie). W takim przypadku obowiązuje powyższy wykaz produktów, które cudzoziemiec może otrzymać. Prosimy bardzo dokładnie wpisywać imię, nazwisko oraz adres ośrodka na etykiecie (nalepce) adresowej. Przedstawiciel firmy pocztowej może nie wydać przesyłki w przypadku błędów w danych osobowych.
 • Paczki przychodzące pocztą spoza UE objęte są opłatą celną – która musi być opłacona przez nadawcę.
 • Możliwe jest przekazanie paczki cudzoziemcowi – bez widzenia. Paczki takie przekazywane mogą być od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Osoba przekazująca paczkę musi posiadać i okazać ważny dokument tożsamości. Obowiązują wyżej opisane zasady co do zawartości paczki.

UWAGA!

Paczki lub zakupy muszą być dostarczone do budynku nr. 5 (budynek Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców). Paczki lub zakupy pozostawione w budynku nr 1 (Biuro Przepustek Podlaskiego Oddziału SG) – nie będą przekazywane cudzoziemcom.

 

do góry