Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Osiemnastego maja na granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Osiemnastego maja na granicy

Katarzyna Zdanowicz
19.05.2023

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej uniemożliwili wczoraj nielegalne przedostanie się na terytorium Polski 75 cudzoziemcom. 11 migrantów na widok polskich służb zaniechało próby pokonania granicy i cofnęło się w głąb Białorusi.

Wbrew przepisom polsko – białoruską granicę usiłowali pokonać obywatele Indii, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Jemenu, Etiopii, Nigerii, Bangladeszu i Togo. Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z placówek SG w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku.

Od początku 2023 r. polsko – białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać migranci pochodzący z 43 krajów.

 

  • Pas drogi granicznej nocą
    Pas drogi granicznej nocą
do góry