Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zaangażowanie służb białoruskich w nielegalne przekraczanie granicy nie ustaje - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zaangażowanie służb białoruskich w nielegalne przekraczanie granicy nie ustaje

Katarzyna Zdanowicz
27.10.2022

Służby białoruskie nie ustają w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko - białoruskiej cudzoziemcom, którzy trafiają do nich z Rosji.

Żołnierze białoruscy przez cały czas biorą czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko - białoruskiej przyprowadzając w jej pobliże osoby, które chcą nielegalnie dostać się do krajów Europy Zachodniej.

Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekraczają granicę naszego państwa decydują się na jej nielegalne przekroczenie już w kraju swojego pochodzenia. Przylatują do Rosji na podstawie rosyjskich wiz m.in. w celu nauki, pracy, odwiedzin oraz podjęcia działalności gospodarczej. Z Rosji bardzo szybko mają zorganizowany transport na Białoruś do Mińska, Brześcia czy miejscowości przygranicznych. Tam cudzoziemcy oczekują na wyznaczenie dogodnego terminu wyjazdu z miejsca zakwaterowania w rejon pogranicza. W tym czasie przygotowują się do nielegalnego przekroczenia granicy. Wyposażeni są w niezbędny sprzęt i ekwipunek do pokonania granicy polsko - białoruskiej.

Nielegalni migranci usiłujący przedostać się do Polski z Białorusi to nadal w większości obywatele państw afrykańskich oraz azjatyckich w szczególności z regionu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. W dalszym ciągu widoczna jest ogromna różnorodność, jeżeli chodzi o narodowość tych osób. We wrześniu tego roku odnotowano obywateli z 34 państw. Wciąż są to głównie mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat.

Strona białoruska nieustannie wspiera nielegalnych migrantów, szczególnie w zakresie ułatwiania im pokonywania zabezpieczeń granicznych oraz przewozu w rejon granicy, wzdłuż całego jej odcinka. Cudzoziemcy kierowani są na granicę w miejsca dogodnego jej przekroczenia zwłaszcza w rejony rzek granicznych, na tereny podmokłe i bagniste.

Szlak migracyjny przez Polskę oraz państwa regionu graniczące z Białorusią (Litwę i Łotwę) został sztucznie wykreowany przez Białoruś i Rosję. W interesie tych państw jest ciągłe utrzymywanie tego szlaku oraz zwiększanie zainteresowania tą formą nielegalnego przyjazdu do Europy. Instytucje Federacji Rosyjskiej są bezpośrednio zaangażowane w wydawanie tym osobom wiz w coraz większej ilości państw. Po około tygodniu od ich wystawienia cudzoziemcy pojawiają się już na granicy polsko- białoruskiej. Sposób uzyskiwania tych wiz oraz podstawa ich uzyskiwania udowadniają, że cudzoziemcy w celu dostania się do Europy kierują się przesłankami ekonomicznymi.

Poniższe nagranie zostało wykonane 26.10.2022 r. na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Bobrownikach. Dokumentuje próbę podejścia do rzeki granicznej Świsłocz po stronie białoruskiej.

 

 

  • Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
    Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
  • Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
    Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
  • Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
    Służby białoruskie z grupą nielegalnych migrantów
do góry