Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej

Krystyna Jakimik-Jarosz
27.06.2022

W Placówce Straży Granicznej w Narewce Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy bezpośrednio ochraniają polsko-białoruską granicę. Marszałek Sejmu wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą wzięła udział w odprawie funkcjonariuszy z Placówki SG w Narewce.

W spotkaniu z funkcjonariuszami SG uczestniczył również Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Stasiulewicz. Przybyli ponadto funkcjonariusze z sąsiednich placówek m.in. z Białowieży i Michałowa, którzy wraz z kolegami z Placówki SG w Narewce przeprowadzili najwięcej akcji ratowniczych. Często z narażeniem zdrowia i życia pomagali  cudzoziemcom, którzy utknęli na bagnach po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski.

Podczas wizyty Marszałek Sejmu zapoznała się z aktualną sytuacją na granicy oraz postępami w budowie zapory technicznej.

 

zdj. Podlaski OSG, Kancelaria Sejmu

 • Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
  Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
 • Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
  Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
 • Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
  Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
 • Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
  Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
 • Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
  Spotkanie Marszałek Sejmu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w PSG w Narewce
do góry