Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Półroczne podsumowanie współpracy podlaskiej SG i KAS - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Półroczne podsumowanie współpracy podlaskiej SG i KAS

Alina Grygorowicz
12.08.2021

11 sierpnia 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w I półroczu 2021 roku.

Straż Graniczną reprezentował p.o. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Jakubaszek wraz z zastępcą płk. SG Andrzejem Stasiulewiczem oraz naczelnikami wydziału granicznego, operacyjno-śledczego i do spraw cudzoziemców. Natomiast Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor Wojciech Orłowski wraz z naczelnikami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Podczas spotkania omówiono wyniki współpracy za I półrocze 2021 r. Współdziałanie obu służb było szczególnie widoczne w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, ujawniania przemytu i innych przestępstw pozostających we właściwości Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. W I półroczu 2021 r. zrealizowano 57 wspólnych działań. W trakcie tych działań ujawniono między innymi dwa rekordowo duże przemyty papierosów: pierwszy o wartości 37 mln zł, gdzie ujawniono blisko 50 mln sztuk papierosów oraz drugi o wartości  27,6 mln zł podczas którego zabezpieczono 37 mln sztuk papierosów.

W ramach współpracy służby wymieniły między sobą ponad 4,3 tys. informacji. Dotyczyły one między innymi zawróceń osób i pojazdów, ujawnień przestępstw i wykroczeń celnych i skarbowych, przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy, wyliczeń należności celnych i podatkowych oraz sprawdzenia osób, pojazdów i firm. Podsumowano także współdziałanie służb dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie stosowania procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Współdziałanie obu służb jest realizowane na podstawie postanowień porozumienia z dnia 20.02.2018 r. zawartego między Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie współdziałania POSG w Białymstoku i IAS w Białymstoku.

  • Półroczne podsumowanie współpracy podlaskiej SG i KAS
    Półroczne podsumowanie współpracy podlaskiej SG i KAS
do góry