Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy naszego państwa - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy naszego państwa

Katarzyna Zdanowicz
06.04.2021

W piątek (02.04.2021 r.) około drugiej w nocy funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali piętnaście osób za przekroczenie polsko – białoruskiej granicy wbrew przepisom.

Patrolujący granicę funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku ujawnili na pasie drogi granicznej ślady wskazujące na nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski przez grupę osób. W wyniku podjętych działań około 400 metrów od granicy państwa funkcjonariusze zatrzymali 15 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej (4 kobiety, 4 mężczyzn, 7 osób nieletnich), którzy przekroczyli granicę polsko – białoruską wbrew przepisom. Po wykonaniu niezbędnych czynności 14 cudzoziemców decyzją sądu zostało umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz 1 osoba w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

W 2020 roku  funkcjonariusze Podlaskiego  Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 24 grupy nielegalnych migrantów, w sumie 157 osób.

do góry