Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Podrobione dokumenty - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podrobione dokumenty

Katarzyna Zdanowicz
26.03.2021

Minionej doby funkcjonariusze z Placówki SG w Krynkach zatrzymali obywatelkę Białorusi, która przedstawiła do kontroli fałszywe dokumenty.

Wczoraj (25.03.2021 r.) patrol Straży Granicznej w ramach prowadzonej  kontroli legalności pobytu w Kruszynianach wylegitymował obywatelkę Białorusi. Kobieta do kontroli oprócz paszportu i wizy przedstawiła umowę o pracę wraz z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Podczas sprawdzania w systemach teleinformatycznych okazało się, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowane jest na innego cudzoziemca. W związku z powyższym funkcjonariusze skontaktowali się z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach, gdzie potwierdzili fałszerstwo oświadczenia. Również umowa o pracę została wystawiona przez fikcyjną firmę.

Wobec 49-letniej obywatelki Białorusi wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończyło się cofnięciem wizy oraz wydaniem decyzji zobowiązującej ją do powrotu z rocznym zakazem wjazdu. Ponadto decyzją sądu kobieta została ukarana grzywną w wysokości 400 zł.

do góry