Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Łączy nas krew, która ratuje życie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Łączy nas krew, która ratuje życie

Katarzyna Zdanowicz
25.03.2021

Blisko 11 litrów krwi oddali dziś (25.03.2021 r.) funkcjonariusze oraz mieszkańcy pogranicza w ramach akcji honorowego oddawania krwi "Na ratunek życia".

Pomimo trwającej pandemii już po raz kolejny funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze wspólnie z mieszkańcami Czeremchy wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. 24 osoby przekazały swój bezcenny dar. Zebrano łącznie 10 800 ml drogocennego płynu ratującego ludzkie życie. Akcja została zorganizowana przy udziale przedstawicieli z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

  • Akcja oddawania krwi w Placówce SG w Czeremsze
    Akcja oddawania krwi w Placówce SG w Czeremsze
do góry