Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Krwiodawcy dzieciom w czasie pandemii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Krwiodawcy dzieciom w czasie pandemii

Alina Grygorowicz
26.11.2020

25 listopada 2020 r. do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku zostały przekazane słodycze dla dzieci znajdujących się pod opieką PCK. Zbiórka została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej propagując ideę honorowego krwiodawstwa w której bierze czynnie udział, sam organizuje wiele akcji oraz wydarzeń. Tym razem z okazji Mikołajek została zorganizowana zbiórka słodyczy dla dzieci znajdujących się pod opieką PCK. Zebrano łącznie ponad 17 kg czekolad przyniesionych przez krwiodawców - funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymywanych po oddaniu krwi lub jej składników. Wczoraj zostały przekazane do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku i zostaną dołączone do świątecznych paczek.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za udział w akcji.

Przypominamy, że trwa akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” 2020 i serdecznie zapraszamy do udziału. We wszystkich Oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można oddawać krew lub jej składniki (osocze i płytki). Zapraszamy również osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 tzw. „OZDROWIEŃCÓW” w celu oddania osocza potrzebnego do leczenia ciężko chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

  • Podziękowanie PCK
    Podziękowanie PCK
do góry