Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Cudzoziemiec z podrobionym prawem jazdy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemiec z podrobionym prawem jazdy

Katarzyna Zdanowicz
29.10.2019

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze zatrzymali obywatela Białorusi, który do kontroli przedstawił podrobione prawo jazdy.

Wczoraj (28.10.2019 r.) na drogowym przejściu granicznym w Połowcach do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski zgłosił się obywatel Białorusi. W trakcie sprawdzania dokumentów podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziło rosyjskie prawo jazdy, które kierowca przedstawił do kontroli. Szczegółowa analiza potwierdziła, że prawo jazdy zostało podrobione na wzór oryginalnego rosyjskiego dokumentu.

56-letni obywatel Białorusi został zatrzymany i otrzymał zarzuty za posługiwanie się podrobionym dokumentem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i otrzymał karę grzywny w wysokości 1200 zł, po opłaceniu której został zwolniony.

do góry