Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Święto Straży Granicznej w Białymstoku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej w Białymstoku

Katarzyna Zdanowicz
27.05.2019

Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku rozpoczęły się już 20 maja br. w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, gdzie odbyło się nabożeństwo dziękczynne, któremu przewodniczył Biskup Supraski Andrzej. W intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy modliliśmy się również dziś (27.05.2018 r.) w Archikatedrze Białostockiej.

Po mszy św. o godzinie 11.00 na dziedzińcu Pałacu Branickich rozpoczął się uroczysty apel, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia. Uroczystość rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk witając przybyłych gości. A swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński,  przedstawiciele władz rządowych i samorządowych naszego województwa, duchowieństwo, służby mundurowe, także delegacja litewskiej i białoruskiej służby granicznej, przedstawiciele urzędów, firm, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz licznie zgromadzeni goście i rodziny wyróżnianych. Generał brygady na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim za wzorową służbę i pogratulował awansów i wyróżnień. 

Do wyróżnionych zwrócił się również  wiceminister Jarosław Zieliński - Chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom i pracownikom za służbę i pracę. Za to, że Straż Graniczna pozostaje w dobrej kondycji, budowanej przecież przez lata. Straż Graniczna najlepiej jak dotąd korzysta z kolejnych programów modernizacji, a jej funkcjonariusze wykonują swoje zadania wzorowo dbając zawsze o bezpieczeństwo nie zapominając jednocześnie o patriotycznej postawie.

Z okazji Święta Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej łącznie awansowano na wyższe stopnie 212 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 33 osoby, w tym 15 na pierwszy stopień oficerski, 84 w korpusie chorążych oraz 97 w korpusie podoficerów. Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 8 funkcjonariuszy, 10 osób Medalem za Długoletnią Służbę i 11 funkcjonariuszy Odznaką Straży Granicznej.  Medalem za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżniono jedną osobę. Nagrody od Ministra SWiA, Komendnta Głównego SG i Komendanta POSG odebrało kilkanaście osób.

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego i Straży Granicznej otrzymał od Biskupa Polowego WP medal w „Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Nie zapomniano również o honorowych dawcach krwi, którzy za pomoc potrzebującym zostali wyróżnieni pamiątkowym dyplomem. Nagrodzonych zostało 3 krwiodawców, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi i jej składników, a jeden z funkcjonariuszy otrzymał Odznakę Honorowego dawcy Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zastępca Komendanta POSG płk SG Stanisław Supiński otrzymał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Były również podziękowania dla Pana Krzysztofa Szepiela Dowódcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej CSP w Osowcu za owocną współpracę ze Strażą Graniczną. Podczas uroczystości Sekretarz Stanu w MSWiA Jaroław Zieliński podziękował funkcjonariuszowi, który z narażeniem zdrowia i życia przyczynił się bezpośrednio do zatrzymania sprawców przemytu nielegalnych papierosów wartych ponad 3,5 mln zł.

Wszyscy, którzy przybyli na naszą uroczystość mieli okazję wysłuchać występu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza i podziwiać niezwykle widowiskową musztrę paradną w ich wykonaniu.

 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
 • Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
  Uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej w Białymstoku
do góry