Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej

Autor : Katarzyna Zdanowicz
21.04.2017

W czwartek (20.04.2017 r.) w Mariampolu, na terytorium Republiki Litewskiej, odbyło się kolejne – XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej.

Grupa w swoich działaniach zmierza do pogłębiania polsko-litewskiej współpracy w zakresie zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym, które mogą zaistnieć w przygranicznych rejonach obu państw. Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przewodniczący polskiej części Grupy, ze strony litewskiej Metas Ražinskas, przewodniczący Rady ds. Rozwoju Regionalnego w Mariampolu, przewodniczący litewskiej części Grupy. Podlaski Oddział Straży Granicznej reprezentował zastępca komendanta mjr SG Andrzej Stasiulewicz.

W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele innych służb z rejonów przygranicznych strony polskiej i litewskiej. Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia w zakresie współpracy służb granicznych i celnych, współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, współpracy służb sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, pożarniczych, ratowniczych, zarządzania kryzysowego , służb ochrony porządku prawnego, służb policyjnych oraz współpracy w obszarze infrastruktury granicznej.  

W związku z tym, że posiedzenia Grupy odbywają się przemiennie, na terytorium Polski i Litwy, strony uzgodniły, że kolejne posiedzenie odbędzie się w 2018 roku na terytorium Polski.

Źródło: PUW

  • XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
    XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
  • XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
    XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
  • XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
    XII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej
do góry