Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Granica państwa przekraczanie zabronione! - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Granica państwa przekraczanie zabronione!

Autor : Krystyna Jakimik-Jarosz
18.04.2017

Zbliża się długi majowy weekend. Pamiętajmy, granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych.

Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń), bądź karą pozbawienia wolności  do lat 3 w przypadku przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 §2 kk).

Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa - PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE, GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE. Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

Ciekawość i lekkomyślność np. aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć słupy graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Są to czyny karalne, określone w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń.

W ostatnim czasie przekonała się o tym grupa Hiszpanów (3 kobiety i 3 mężczyzn), którzy chcąc zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy białoruskim słupie dokonali grupowego przekroczenia granicy wbrew przepisom. Sprawcy nielegalnego przekroczenia granicy usłyszeli zarzuty z art. 264§2 kk. Przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karze  grzywny w wysokości po 700 zł.

 

 

 

 

do góry