Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zatrzymani za naruszenie obowiązujących przepisów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani za naruszenie obowiązujących przepisów

Katarzyna Zdanowicz
03.08.2017

Wczoraj, 2 sierpnia br., funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie zatrzymali do kontroli autobus rejsowy relacji Ryga – Berlin. Jeden z pasażerów przedstawił do kontroli indyjski paszport i łotewską kartę pobytową. W trakcie sprawdzania dokumentów okazało się, że karta pobytowa mężczyzny figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen. Za pośrednictwem Centrum Współpracy Służb Granicznych,  Celnych  i Policyjnych Polski i Litwy z siedzibą w Budzisku wysłano do strony łotewskiej zapytanie  o ustalenie  aktualnego statusu pobytowego obywatela Indii na terytorium Łotwy. W odpowiedzi otrzymano informację potwierdzającą,  iż dokument cudzoziemca jest anulowany i nieważny. 37 letni obywatel Indii został zatrzymany za przekroczenie granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom i przebywanie w naszym kraju bez wymaganych dokumentów. Zgodnie z umową o readmisji po wykonaniu niezbędnych czynności został przekazany stronie litewskiej, skąd do nas przyjechał.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Płaskiej w autobusie relacji Praga – Tallin w ramach przeprowadzanej doraźnej kontroli legalności pobytu cudzoziemców w naszym kraju sprawdzili dokumenty obywatela Ukrainy (40 lat). Okazało się, że oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, którym posługiwał się cudzoziemiec zarejestrowane było na inna osobę. W związku z tym iż cel i warunki pobytu cudzoziemca w naszym kraju były niezgodne z deklarowanymi oraz za posłużenie się podrobionym dokumentem mężczyźnie unieważniono wizę oraz wydano decyzję zobowiązującą go do powrotu z zakazem wjazdu na terytorium Polski na pół roku.

do góry