Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pracowali bez wymaganych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali bez wymaganych dokumentów

Autor : Krystyna Jakimik-Jarosz
07.07.2017

6 lipca br. funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie w wyniku kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców zatrzymali 6 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie.

Właściciel gospodarstwa rolnego zatrudniał sześciu obywateli Ukrainy bez wymaganych dokumentów. Nie przedstawił oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy oraz nie zawarł z cudzoziemcami umów o pracę. Naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla przedsiębiorcy z gminy Raczki skutkować będzie skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie pracodawcy karą grzywny nie niższą niż 3 tys. zł.

Za nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcy otrzymali zobowiązania do powrotu na Ukrainę. Ponadto Komendant Placówki SG w Augustowie orzekł wobec nich roczny zakaz wjazdu na terytorium Polski. 

 

  • Zatrzymani obywatele Ukrainy
    Zatrzymani obywatele Ukrainy
do góry