Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Uroczysty Dzień Kobiet w POSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysty Dzień Kobiet w POSG

Autor : Krystyna Jakimik-Jarosz
08.03.2017

Dziś, 8 marca, w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie pucharów za zajęcie I, II i III miejsca zawodniczkom, które wzięły udział w pierwszych kobiecych zawodach strzeleckich.

W zawodach, które  odbyły się  20 lutego pierwsze miejsce zajęła chor.szt. SG Ewa Kuklińska (Placówka SG w Bobrownikach), tuż za nią uplasowała się st.chor. SG Marta Sieniucz (Placówka SG w Kuźnicy), z kolei trzecie miejsce przypadło  mł.chor. SG Ilonie Smyk (Wydział Operacyjno-Śledczy). Podczas dzisiejszego uroczystego spotkania Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk wspólnie ze swoimi zastępcami podziękował  wszystkim uczestniczkom za udział i sportową rywalizację. Najlepszym pogratulował osiągniętych wyników oraz wręczył puchary. Była to też doskonała okazja do złożenia serdecznych życzeń wszystkim Paniom z okazji ich święta.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 491 kobiet.  Stanowią one 24 % wszystkich funkcjonariuszy. Panie w oddziale pełnią służbę na różnych stanowiskach – są między innymi przewodnikami psów służbowych, psychologami, lekarzami. Pełnią służbę w bezpośrednej ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, a także w wydziale zabezpieczenia działań. Mamy zastępcę głównego księgowego, naczelnika i zastępcę naczelnika wydziału, a także  zastępcę w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, jest też zastępca komendanta placówki. Są kierownicy sekcji, zespołu, grupy i zmiany. W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zatrudnionych jest  również 188 kobiet na stanowiskach cywilnych spośród 305 pracowników.

Współorganizatorem spotkania był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy FSG.
 

  • Uroczyste spotkanie w POSG
    Uroczyste spotkanie w POSG
  • Uroczyste spotkanie w POSG
    Uroczyste spotkanie w POSG
  • Nagrodzone zawodniczki
    Nagrodzone zawodniczki
do góry