Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wykonanie prac na zadaniu pn.: „Prace konserwacyjne w obiekcie w m. Czerwony Bór” (sprawa nr 35/ZP/WTiZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Wykonanie prac na zadaniu pn.: „Prace konserwacyjne w obiekcie w m. Czerwony Bór” (sprawa nr 35/ZP/WTiZ/22)

Maria Brześkiewicz
02.11.2022

do góry