Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Czeremsze -

Nawigacja

Placówka SG w Czeremsze

Placówka SG w Czeremsze

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Czeremsze
KOMENDANT   ppłk SG Adam JAROSZ
ADRES   ul. Boczna 16
17-240 Czeremcha
TELEFON   85 68 54 720
FAX   85 68 54 305
MAIL   sdo.czeremcha@strazgraniczna.pl
NAZWA   Przejście kolejowe
ADRES   ul. Kolejowa 2
17-240 Czeremcha
NAZWA   Przejście drogowe - PG Połowce
ADRES  

Połowce 25

17-240 Czeremcha

     
 

Placówka SG w Czeremsze położona jest w odległości ok. 4 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 20,43 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Dubiczach Cerkiewnych, od południa z Placówką SG w Mielniku. Linia granicy państwowej przebiega w terenie równinnym w 75 % zalesionym. W terytorialnym zasięgu działania placówki znajdują się dwa przejścia graniczne: Połowce – Pieszczatka oraz Czeremcha – Wysokolitowsk. Drogowe Przejście Graniczne Połowce – Pieszczatka otwarte zostało w dniu 06.12.1993 r. Położone jest w gminie Czeremcha w rejonie przecięcia drogi krajowej nr 66 z linią granicy państwowej, w odległości 5 km od siedziby Placówki SG w Czeremsze. Z dniem 01.04.2015 r. rozszerzono ruch graniczny o autobusy i pojazdy ciężarowe do 7,5 t dmc z wyłączeniem środków transportu przewożących towary podlegające kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpady.

Rodzaj ruchu – osobowy i towarowy do 7,5 t dmc.
Od dnia 04.09.2015 r. odprawa odbywa się przy wykorzystaniu wszystkich pasów odpraw z wyłączeniem ruchu pieszego.         

Kierunek wjazdowy do RP:                                     

- 5 pasów odpraw pojazdów osobowych,                    
- 1 pas odpraw przeznaczony dla autobusów,          
- 2 pasy odpraw przeznaczone dla odpraw samochodów ciężarowych.                                 

Kierunek wyjazdowy z RP:                                    

- 5 pasów odpraw pojazdów osobowych,                 
- 1 pas odpraw przeznaczony dla autobusów,            
- 2 pasy odpraw przeznaczone dla odpraw samochodów ciężarowych.         

Kolejowe przejście graniczne Czeremcha – Wysokolitowsk
Od dnia 11.12.2011 r. zawieszono ruch pociągów osobowych na trasie Czeremcha – Wysokolitowsk przez przewoźnika - Przewozy Regionalne sp. z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych. Stacja kolejowa w Czeremsze jest węzłem kolejowym z dworcem, przez który przebiegają linie kolejowe relacji: Czeremcha - Hajnówka, Czeremcha - Białystok, Czeremcha - Siedlce.

Zasięg terytorialny Placówki obejmuje obszar czterech gmin: Czeremcha, Kleszczele, Milejczyce oraz Boćki. Gminy Czeremcha i Kleszczele są gminami przyległymi bezpośrednio do granicy państwowej, natomiast gminy Milejczyce oraz Boćki leżą w tylnej strefie.
 
Przez strefę działania Placówki przebiegają dwa szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 19,
- droga krajowa nr 66.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Czeremcha oraz Kleszczele wprowadzona zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.

                                                                                                                                                                                 

do góry