Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Bobrownikach -

Nawigacja

Placówka SG w Bobrownikach

Placówka SG w Bobrownikach

-

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Bobrownikach
KOMENDANT   płk SG Grzegorz KRAWIEL
ADRES   Bobrowniki 
16-040 Gródek
TELEFON   85 71 72 300
FAX   85 71 72 305
MAIL  
sdo.bobrowniki@strazgraniczna.pl
 
 

Placówka SG w Bobrownikach ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 23,11 km.  Linia granicy państwowej przebiega rzeką Świsłocz. Od północy sąsiaduje z Placówkami SG w Krynkach i Szudziałowie, a od południa z Placówkami SG w Michałowie i Narewce.
W swojej strukturze posiada jedyną w POSG Grupę Zamiejscową z siedzibą w Białymstoku.

W strefie działania Placówki znajduje się drogowe przejście graniczne Bobrowniki – Bierestowica. Jest czynne całodobowo i obsługuje ruch osobowy i towarowy. Obecnie ruch tymczasowo zawieszony.

Kierunek wjazdowy do RP:

- cztery pasy odpraw pojazdów osobowych,

- jeden pas odpraw przeznaczony dla autobusów,

- terminal do odprawy autobusów,

- sześć pasów przeznaczonych dla odpraw samochodów ciężarowych.

Kierunek wyjazdowy z RP:

- pięć pasów odpraw pojazdów osobowych,

- jeden pas odpraw przeznaczony dla autobusów,

- odprawy samochodów ciężarowych dokonywane są w oparciu o platformę na której jednorazowo mieści się około 50 pojazdów.

Przez strefę działania placówki przebiegają dwa szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 65,

- droga krajowa nr 8.

do góry