Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Augustowie -

Nawigacja

Placówka SG w Augustowie

Placówka SG w Augustowie

   
NAZWA   Placówka SG w Augustowie
KOMENDANT   ppłk SG Jarosław OBORSKI
ADRES   16-300 Augustów
ul. Modrzewiowa 1
TELEFON   87 64 44 000
FAX   87 64 44 005
MAIL   sdo.augustow@strazgraniczna.pl

 

 

Placówkę SG w Augustowie utworzono w dniu 21.11.2009 r. Sąsiaduje z Placówkami  Straży Granicznej w Rutce-Tartak, Sejnach, Płaskiej oraz Lipsku. Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej w dniu 21.12.2007 r. na odcinkach granicy wewnętrznej Schengen jest zwiększenie aktywności działań Straży Granicznej w rejonach oddalonych od linii granicy państwowej. Placówka SG w Augustowie prowadzi kontrole doraźne wewnątrz kraju w terytorialnym zasięgu działania. Podstawowymi zadaniami placówki jest walka z nielegalną migracją, prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym i zwalczanie przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej.

Przez strefę działania placówki przebiegają 4 szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 8,
- droga krajowa nr 16,
- droga krajowa nr 61,
- linia kolejowa łącząca Warszawę z Szestokai, ze stacją graniczną w Trakiszkach, po której odbywa się ruch osób i towarów.

do góry