Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka - Prawa człowieka -

Nawigacja

Prawa człowieka

Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka

24.06.2022

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
do spraw Ochrony Praw Człowieka

 chor. SG Marta Januszkiewicz

15-370 Białystok

ul. gen. Józefa Bema 100

tel. +48 85 7145271

email: marta.januszkiewicz@strazgraniczna.pl

 

ZASTĘPCA PEŁNOMOCNIKA
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
do spraw Ochrony Praw Człowieka

st.chor. szt. SG Barbara Kumpiałowska

15-370 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100

tel. +48 85 7145580

email: barbara.kumpialowska@strazgraniczna.pl

     

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka w komendzie i placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej należy m.in.:

  1. Propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej funkcjonariusz Straży Granicznej.
  2. Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań w celu zapewnienia respektowania godności ludzkiej, przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowania działań w przypadku ujawnienia ich naruszeń.
  3. Monitorowanie i rozpowszechnianie standardów i zaleceć organizacji krajowych oraz międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka i równego trakowania.
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz upowszechniania idei równego traktowania.
  5. Reprezentowanie Komendanta POSG w przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka, problematyce równego traktowania i etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej w tym zakresie.
do góry