Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Andrzej Łuczaj
15.10.2019

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017r. poz. 729) Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku dokonał w dniu 16.09.2019r. nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

1. Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,16-100 Sokółka.
2. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

do góry