Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przewóz broni i amunicji -

Nawigacja

Przewóz broni i amunicji

Przewóz broni i amunicji

04.09.2020

Informacje dotyczące przewozu broni i amunicji przez granicę można znaleźć na www.isap.sejm.gov.pl w nw. aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  (Dz.U z 2020, poz. 955 tekst jednolity),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nią broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni i amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2012,  poz. 213),
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej  (Dz.U. z 2011, nr 206, poz. 1222).
do góry