Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Dziecko w podróży -

Nawigacja

Dziecko w podróży

Dziecko w podróży

26.11.2014

Dzieci przekraczające granicę obowiązują takie same zasady jak dorosłych.Dokumentami uprawniającymi każdego obywatela RP do przekroczenia granicy państwowej są – w zależności od kierunku podróży – ważny paszport lub dowód osobisty.

Na granicach wewnętrznych strefy Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna, co jednak nie zwalnia nas z konieczności posiadania dokumentu, który będzie potwierdzał naszą tożsamość i obywatelstwo – czyli dowodu osobistego lub paszportu.

Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w przypadku podróżowania do krajów Unii Europejskiej – dowód osobisty. Na wniosek rodziców dowód osobisty może otrzymać nawet kilkutygodniowe dziecko, ale dokument wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat, będzie ważny tylko 5 lat od daty jego wydania.Z kolei paszporty wydane dzieciom do 13. roku życia będą ważne przez 5 lat, a jeśli dziecko w momencie otrzymania dokumentu ukończyło 13 lat – 10 lat od jego wydania.

W przypadku kiedy małotelni podróżuje sam lub z jednym z rodziców albo z osobą obcą, należy liczyć się z możliwością podejmowania przez funkcjonariuszy organów dokonujących kontroli dodatkowych czynności mających na celu sprawdzenie czy małotelni nie podróżuje wbrew woli osób sprawujących nad nim opiekę rodzicielską.

Rodzicom, którzy wysyłają dzieci w samotną podróż, radzimy, aby sprawdzili w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urzędzie konsularnym), jakie są procedury dotyczące podroży nieletnich i wjazdu na terytorium innego państwa osób nieletnich bez opieki.

O szczegółowych zasadach wjazdu i pobytu w poszczególnych państwach informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej w zakładce „Polak za granicą” – http://poradnik.poland.gov.pl/

do góry