Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej „Bezpieczne Ferie” 2019 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Bezpieczne Ferie” 2019

Alina Grygorowicz
21.01.2019

W okresie ferii wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podejmują szereg działań by przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego zimowego wypoczynku. Chodzi tu zarówno o tych przygotowujących się do wyjazdu na wypoczynek jak i tych odpoczywających w naszym województwie.

Już na kilka dni przed rozpoczęciem ferii, ale także w trakcie ich trwania funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej biorą udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną przygotowując je do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie zimowej przerwy w nauce. W przedszkolach, szkołach, placówkach Straży Granicznej i miejscach zimowego wypoczynku dzieci odbywają liczne spotkania z funkcjonariuszami. W ubiegłym tygodniu w ramach akcji “Bezpieczne Ferie” cykl spotkań rozpoczęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek SG w Krynkach, Szudziałowie, Białowieży i Narewce. 14 stycznia 2019 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Krynkach odwiedzili uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach. Dzień później funkcjonariusze z Placówki SG w Szudziałowie spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Babikach. W środę (16.01.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży nie tylko odwiedzili uczniów z klas I-III z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białowieży, ale również zaprosili na zajęcia edukacyjne do siebie młodzież z tej szkoły. 18 stycznia 2019 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce wraz z funkcjonariuszem Policji oraz funkcjonariuszami Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili zajęcia z dziećmi na terenie Zespołu Szkół w Narewce. Na spotkaniu wspólnie omówili i zaprezentowali sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast w tym tygodniu (21.01.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak spotkali się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na półkoloniach w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Także tego samego dnia funkcjonariusze z Placówki SG w Kuźnicy uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce. 22 stycznia 2019 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Nowym Dworze odwiedzili dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej. W czwartek (24.01.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku wraz z funkcjonariuszem Policji wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą i dziećmi w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

W trakcie pogadanek omawiane są zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku, mających miejsce podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Poruszane są tematy związane z zagrożeniami jakie mogą pojawić w czasie zabaw na śniegu czy lodzie. Dzieciom i młodzieży przypomina się o alarmowych numerach telefonów oraz jak należy zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Przekazywane są również informacje dotyczące zasad poruszania się w strefie nadgranicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przebieg i oznakowanie linii granicy państwowej. Ponadto w trakcie takich spotkań dzieci mogą obejrzeć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
 • Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
  Spotkania w ramach akcji "Bezpieczne ferie"
do góry