Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/18) - ogłoszone -

Nawigacja

ogłoszone

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/18)

Marta Karpiuk
27.06.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

26/ZP/WTiZ/18 (27.06.2018)

poniżej

144 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/18)

06.07.2018r.

do godz. 14:00

do góry