Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Możliwe utrudnienia w ruchu na drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Możliwe utrudnienia w ruchu na drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach

Alina Grygorowicz
05.12.2018

Informujemy, że na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy w dniach 16 - 28 grudnia 2018r. będzie prowadzony montaż siatek zabezpieczających wiaty odprawowe w ruchu osobowym na wjazd do Polski przed ptakami. W trakcie prac wyłączane będą sukcesywnie po 2 pasy odpraw na okres 2-3 dni.

Przypominamy również, że do 17 grudnia br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy są prowadzone prace modernizacyjne w rejonach wjazdu/wyjazdu z przejścia granicznego. Prace te mogą powodować niewielkie utrudnienia przy przekraczaniu granicy państwowej.

Natomiast do 15 grudnia 2018 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach są prowadzone prace polegające na budowie barier przeciw ucieczkowych umiejscowionych na posterunkach granicznych znajdujących się na wjeździe/wyjeździe z przejścia. W związku z powyższym mogą występować utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Pojazdy ponadgabarytowe w niektórych okresach prowadzenia prac ze względów technologicznych nie będą miały możliwości przekraczania granicy. Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granicy przez pojazdy ponadgabarytowe można uzyskać u kierownika zmiany Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach pod numerem telefonu 85 7172328.

 

 

 

do góry