17 grudnia 2014 r. na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy, podlascy harcerze przekazali delegacji polskich harcerzy z Grodna na Białorusi Betlejemskie Światło Pokoju.

W tym roku wędrówce Betlejemskiego Światełka przez świat towarzyszy motto: "Pokój jest w nas". Ogień z Betlejem polskim harcerzom na Białorusi przekazany został przez druhów z Chorągwi Białostockiej ZHP. Betlejemskie Światło Pokoju teraz przez Białoruś powędruje dalej do Rosji.

W spotkaniu w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy uczestniczyli: Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP hm. Andrzej Bajkowski z harcerzami, delegacja harcerzy polskich z Białorusi wraz z przedstawicielem Konsula Generalnego RP w Grodnie Panem Zbigniewem Pruchniakiem, Naczelnik Oddziału Celnego w Kuźnicy komisarz celny Jacek Gieniusz oraz Komendant Placówki SG w Kuźnicy ppłk SG Adam Jopek z funkcjonariuszami.