W dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza - 10 grudnia 2014 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa pt. „U polskich stali granic”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Pan dr Łukasz Kamiński. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcy akademiccy z Warszawy i Wrocławia oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku reprezentował ppłk SG Jan Nikołajuk z Placówki SG w Czeremsze, który wygłosił referat nt. „Rozwiązanie Batalionu KOP „Suwałki” w 1939 r.”

Konferencja została zorganizowana przez Komendę Główną Straży Granicznej i Instytut Pamięci Narodowej.

 

 źródło: ppłk SG J.Nikołajuk

 


A- A A+